Започна Борбено штабен курс за подофицери

На 21 Јануари 2015 година во Центарот за индивидуална обука започна Борбено штабен курс за подофицери. Курсот го посетуваат 18 подофицери припадници од единиците на Армијата на Република Македонија. Целта на Борбено штабниот курс за подофицери е преку реализацијата на планираната обука слушателите подофицери да се обучат и оспособат за работа во штаб на ниво…