Ренџерски игри

Во периодот од 23 до 25.12.2014 година припадниците на ренџерскиот баталјон од составот на полкот за специјални операции ги реализираа првите ренџерски игри. Главна цел на игрите беше да се подигне спортскиот и натпреварувачки дух со демонстрирање на високи тактички познавања и одлична физичка подготвеност. Учество во овие игри зедоа најдобрите пет припадници од секоја…