АРМ ги извежба Стандардно оперативните процедури (СОП) за поддршка на НАТО силите на Косово (КФОР) во случај на итна медицинска евакуација (МЕДЕВАК)

Денес, 24–ти јули, извршена е проверка на Стандардно оперативните процедури (СОП) на АРМ за поддршка на НАТО силите на Косово (КФОР) во случај на итна медицинска евакуација (МЕДЕВАК). Проверката се реализираше во согласност со пропишаните процедури кои важат за оваа активност, а истата беше изведена во касарната „Илинден“, Скопје и во дел од единиците на…