Успешно реализирана работилница за медиа тренинг со клучниот персонал од ГШ на АРМ

Денес, 19-ти Април 2013 година во Регионалниот тренинг центар за комуникации во касарната „Гоце Делчев“ во Скопје успешно се заврши работилницата за медиа тренинг со клучниот персонал од ГШ на АРМ која се реализираше изминатите три дена. На работилницата, началниците на организациските единици на Генералштабот на АРМ имаа можност да се запознаат со дел од…