Свеченост по повод 8-ми Март

„Министерството за одбрана целосно ги почитува заложбите на меѓународната заедница за зголемување на учеството на жените во креирањето и развивањето на безбедносната политика. Република Македонија континуирано дава свој значаен придонес во напорите за етаблирање на вредностите на 21-от век во сите општества, на глобално ниво, а жените, како дел од контингентите од АРМ во меѓународните…